PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI DƯƠNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Toàn Hiệp
   Sinh ngày: 24/04/2010  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Thái Khương -Thái Dương - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba"Trạng nhí tiếng Anh VICTORIA" Cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Bùi Tùng Lâm
   Sinh ngày: 28/02/2010  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Kinh Trang - Thái Dương - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba"Trạng nhí tiếng Anh VICTORIA" Cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Văn Hải
   Sinh ngày: 15/10/2010  
   Lớp: 2C
   Chỗ ở: Hoàng Sơn - Thái Dương - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải nhất"Trạng nhí tiếng Anh VICTORIA" Cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Hà Đức Phúc
   Sinh ngày: 15/01/2010  
   Lớp: 2C
   Chỗ ở: Hoàng Sơn - Thái Dương - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhì"Trạng nhí tiếng Anh VICTORIA" Cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Vũ Hà
   Sinh ngày: 08/05/2008  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Châm Phúc -Thái Hòa- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba " Viết chữ đẹp" cấp tỉnh
   Năm học: 2017 - 2018
   Trịnh Quỳnh Anh
   Sinh ngày: 28/01/2007  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Hà Đông-Thái Dương-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Giải Thám Hoa " Trạng Nguyên nhỏ tuổi" cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Khánh Ly
   Sinh ngày: 02/06/2007  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Hoàng Sơn-Thái Dương-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Huy chương đồng"Giải toán trên mạng " cấp Quốc gia
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Duy Mạnh
   Sinh ngày: 02/09/2007  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Thái Khương-Thái Dương- Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Giải Hoàng Giáp " Trạng Nguyên nhỏ tuổi" cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Hải Xuân Vy
   Sinh ngày: 12/02/2007  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Hoàng Sơn-Thái Dương-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Giải Hoàng Giáp " Trạng Nguyên nhỏ tuổi" cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Bùi Hải Anh
   Sinh ngày: 12/09/2007  
   Lớp: 5C
   Chỗ ở: Hoàng Sơn-Thái Dương-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Giải Thám Hoa"Trạng nguyên nhỏ tuổi" Cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
12