PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI DƯƠNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Hướng dẫn kiểm tra định kì, đánh giá, khen thưởng cuối năm học 2015-2016 04/05/2016 [HyperLink19]
2 Xep loai gio day giao vien K4 lan 2 15/04/2016 [HyperLink19]
3 Ket qua khao sat lop 4 lan 2 15/04/2016 [HyperLink19]
4 Thông báo nghỉ học do thời tiết rét hại 25/01/2016 [HyperLink19]
5 giới thiệu sách tháng 2 lớp 4c - năm học 2014 - 2015 16/04/2015 [HyperLink19]
6 giới thiệu sách tháng 1 CỦA CÁN BỘ THƯ VIỆN năm học 2014 - 2015 14/04/2015 [HyperLink19]
7 giới thiệu sách tháng 3 CỦA CÁN BỘ THƯ VIỆN năm học 2014 - 2015 14/04/2015 [HyperLink19]
8 giới thiệu sách tháng 2 CỦA CÁN BỘ THƯ VIỆN năm học 2014 - 2015 14/04/2015 [HyperLink19]
9 giới thiệu sách tháng 1 lớp 3 A năm học 2014 - 2015 14/04/2015 [HyperLink19]
10 giới thiệu sách tháng 1 lớp 3 B năm học 2014 - 2015 14/04/2015 [HyperLink19]
11 giới thiệu sách tháng 2 lớp 4 B năm học 2014 - 2015 14/04/2015 [HyperLink19]
12 giới thiệu sách tháng 2 lớp 4 A năm học 2014 - 2015 14/04/2015 [HyperLink19]
13 giới thiệu sách tháng 9 năm 2014 lớp 5B 08/01/2015 [HyperLink19]
14 giới thiệu sách tháng 9 năm 2014 lớp 5A 08/01/2015 [HyperLink19]
15 Giới thiệu sách tháng 11 năm 2014 của cán bộ thư viện 08/01/2015 [HyperLink19]
16 giới thiệu sách tháng 11 lớp 2B 08/01/2015 [HyperLink19]
17 giới thiệu sách tháng 11 lớp 2A 08/01/2015 [HyperLink19]
18 Tuyên truyền giới thiệu sách lớp 4A Tháng 10 năm 2014 24/12/2014 [HyperLink19]
19 Tuyên truyền giới thiệu sách tháng 10 khối 4 24/12/2014 [HyperLink19]
20 tuyên truyền giới thiệu sách tháng 4 khối 5 26/04/2014 [HyperLink19]
    
1234