PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI DƯƠNG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Phân công duyệt giáo án tuần 7 04-10-2013 [HyperLink19]
2 Phân công duyệt giáo án tuần 5 20/9/2013 [HyperLink19]
3 Kế hoạch hoạt động NGLL năm học 2012-2013 Hà Van Tú [HyperLink19]
4 Kế hoạch tổ chức đại hội Liên đội năm học 2012-2013 Hà Van Tú [HyperLink19]
5 Kết nạp đội đợt 1 năm học 2011-2012 Hà Van Tú [HyperLink19]
6 Kết quả KT chất lượng HSG lớp 5 đợt 1 Nguy?n Th? [HyperLink19]
7 Hồ sơ nâng lương thường xuyên của đ/c Vũ Thị Mai - HP Nguy?n Th? [HyperLink19]
8 Báo cáo kết quả HS Giỏi lớp 5 tháng 9+10 năm học 2011 - 2012 Vu Th? Mai [HyperLink19]
9 Báo cáo kết quả Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11/2011 Vu Th? Mai [HyperLink19]