PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI DƯƠNG
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân- Toan 5 Phạm Thị Loan [HyperLink19]
2 Bài 38: EO- AO- Tiếng việt 1 Phạm Thị Loan [HyperLink19]
3 Bài: Động từ lớp 4- tiếng việt Phạm Thị Loan [HyperLink19]
4 Mời 2Người khách lịch sự Phạm Thị Loan [HyperLink19]
5 Phép cộng trong phạm vi 3- toán lớp 1 Phạm Thị Loan [HyperLink19]
6 Tiết 9: Chúc mừng sinh nhật Phạm Thị Loan [HyperLink19]
7 Lý thuyến và giáo án minh họa phương pháp bàn tay nặn bột Hà Thị Bến [HyperLink19]
8 Các thế hệ trong một gia đình Phạm Thu Hà [HyperLink19]
9 Bài toán giải bằng hai phép tính Nguyễn Văn Biên [HyperLink19]
10 Câu chuyện vua Mi-đát thích vàng Hà Thị Bến [HyperLink19]
11 Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục- lớp 3 Phạm Thị Loan [HyperLink19]
12 Từ ngữ về gia đình: ôn tập câu: Ai là gì? lớp 3 Phạm Thị Loan [HyperLink19]
13 Biết ơn thương binh liệt sĩ - Lớp 3 Phạm Thị Loan [HyperLink19]
14 Tích cực tham gia việc lớp, việc trường - lớp 3 Phạm Thị Loan [HyperLink19]
15 sử dụng câu lệnh lặp - lớp 4 Phạm Thị Loan [HyperLink19]
16 Quả- Lớp Phạm Thị Loan [HyperLink19]
17 Động vật cần gì để sống- Lớp 5 Hà Thị Bến [HyperLink19]
18 bài 3: sử dụng câu lệnh lặp- lớp 4 Phạm Thị Loan [HyperLink19]
19 cái bống - Lớp 1 Phạm Thị Loan [HyperLink19]
20 đạo đức lớp 3 Phạm Thị Loan [HyperLink19]
12