PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI DƯƠNG

Ngày 31 tháng 12 năm 2015, trường tiểu học Thái Dương, long trọng tổ chức lễ sơ kết học kì I năm học 2015-2016. Về  dự với buổi lễ sơ kết có các đồng chí Nguyễn Xuân Khoa Phó chủ tịch HĐND xã, Vũ Văn Khoa Phó chủ tịch UBND xã, Ông Phạm Văn Thanh hội trưởng và các ông bà đại diện Hội cha mẹ học sinh cùng toàn thể các thầy cô giáo, các em học sinh trong nhà trường đã về dự đông đủ. Báo cáo sơ kết học kì I của nhà trường đã đánh giá cụ thể những  thành tích trong phong trào  thi đua “dạy tốt, học tốt” và thực hiện các phong trào thi đua do ngành cũng như nhà trường đã phát động trong học kì I. Tiêu biểu đối  với hội thi giáo viên, cô giáo Hà Thị Bến đã đạt giải nhất Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi  cấp huyện, 8 thầy cô giáo đã được công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường. Đối với học sinh, nhà trường đã tổ chức nhiều hội thi trong học kì I như Viết chữ đẹp, giao lưu Olympic “Em yêu Tiếng Việt” lớp 5, thi Tiếng Anh qua mạng và thi ViOlympic Toán qua mạng … cấp trường. Mỗi hội thi đều đã chọn ra được giải nhất, nhì, ba và những học sinh đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc để tham dự hội thi cấp huyện và cấp tỉnh trong thời gian sắp tới. Về phương hướng học kì II, nhà trường quyết tâm thực hiện tốt  các chỉ tiêu kế hoạch mà nhiệm vụ năm học đầu năm đã xây dựng và thông qua nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức nhà trường. Cuối buổi lễ nhà trường đã tiến hành trao phần thưởng cho các tập thể lớp và các cá nhân giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học kì I, kịp thời khuyến khích, động viên thày và trò tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn trong học kì II sắp tới, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ngày 31 tháng 12 năm 2015, trường tiểu học Thái Dương, long trọng tổ chức lễ sơ kết học kì I năm học 2015-2016. Về  dự với buổi lễ sơ kết có các đồng chí Nguyễn Xuân Khoa Phó chủ tịch HĐND xã, Vũ Văn Khoa Phó chủ tịch UBND xã, Ông Phạm Văn Thanh hội trưởng và các ông bà đại diện Hội cha mẹ học sinh cùng toàn thể các thầy cô giáo, các em học sinh trong nhà trường đã về dự đông đủ. Báo cáo sơ kết học kì I của nhà trường đã đánh giá cụ thể những  thành tích trong phong trào  thi đua “dạy tốt, học tốt” và thực hiện các phong trào thi đua do ngành cũng như nhà trường đã phát động trong học kì I. Tiêu biểu đối  với hội thi giáo viên, cô giáo Hà Thị Bến đã đạt giải nhất Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi  cấp huyện, 8 thầy cô giáo đã được công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường. Đối với học sinh, nhà trường đã tổ chức nhiều hội thi trong học kì I như Viết chữ đẹp, giao lưu Olympic “Em yêu Tiếng Việt” lớp 5, thi Tiếng Anh qua mạng và thi ViOlympic Toán qua mạng … cấp trường. Mỗi hội thi đều đã chọn ra được giải nhất, nhì, ba và những học sinh đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc để tham dự hội thi cấp huyện và cấp tỉnh trong thời gian sắp tới. Về phương hướng học kì II, nhà trường quyết tâm thực hiện tốt  các chỉ tiêu kế hoạch mà nhiệm vụ năm học đầu năm đã xây dựng và thông qua nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức nhà trường. Cuối buổi lễ nhà trường đã tiến hành trao phần thưởng cho các tập thể lớp và các cá nhân giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học kì I, kịp thời khuyến khích, động viên thày và trò tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn trong học kì II sắp tới, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Anh hoi nghi
Anh hoi nghi
Anh hoi nghi
Anh hoi nghi
Anh hoi nghi
Ngày 31 tháng 12 năm 2015, trường tiểu học Thái Dương, long trọng tổ chức lễ sơ kết học kì I năm học 2015-2016. Về  dự với buổi lễ sơ kết có các đồng chí Nguyễn Xuân Khoa Phó chủ tịch HĐND xã, Vũ Văn Khoa Phó chủ tịch UBND xã, Ông Phạm Văn Thanh hội trưởng và các ông bà đại diện Hội cha mẹ học sinh cùng toàn thể các thầy cô giáo, các em học sinh trong nhà trường đã về dự đông đủ. Báo cáo sơ kết học kì I của nhà trường đã đánh giá cụ thể những  thành tích trong phong trào  thi đua “dạy tốt, học tốt” và thực hiện các phong trào thi đua do ngành cũng như nhà trường đã phát động trong học kì I. Tiêu biểu đối  với hội thi giáo viên, cô giáo Hà Thị Bến đã đạt giải nhất Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi  cấp huyện, 8 thầy cô giáo đã được công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường. Đối với học sinh, nhà trường đã tổ chức nhiều hội thi trong học kì I như Viết chữ đẹp, giao lưu Olympic “Em yêu Tiếng Việt” lớp 5, thi Tiếng Anh qua mạng và thi ViOlympic Toán qua mạng … cấp trường. Mỗi hội thi đều đã chọn ra được giải nhất, nhì, ba và những học sinh đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc để tham dự hội thi cấp huyện và cấp tỉnh trong thời gian sắp tới. Về phương hướng học kì II, nhà trường quyết tâm thực hiện tốt  các chỉ tiêu kế hoạch mà nhiệm vụ năm học đầu năm đã xây dựng và thông qua nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức nhà trường. Cuối buổi lễ nhà trường đã tiến hành trao phần thưởng cho các tập thể lớp và các cá nhân giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học kì I, kịp thời khuyến khích, động viên thày và trò tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn trong học kì II sắp tới, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Anh hoi nghi
Anh hoi nghi
Anh hoi nghi