PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI DƯƠNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai09:14:21 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai09:07:51 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai08:54:30 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13536
4Khách vãng lai08:51:51 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
5Khách vãng lai08:51:09 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/default.aspx
6Khách vãng lai08:50:59 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
7Khách vãng lai08:50:44 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
8Khách vãng lai08:50:28 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai08:50:19 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
10Khách vãng lai08:35:50 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai08:30:35 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18663
12Khách vãng lai08:02:00 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-01-1
13Khách vãng lai07:58:02 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
14Khách vãng lai07:27:46 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18596
15Khách vãng lai07:22:53 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16770
16Khách vãng lai06:18:20 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8378
17Khách vãng lai05:54:00 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16772
18Khách vãng lai05:52:03 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=376
19Khách vãng lai05:49:24 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=314
20Khách vãng lai05:04:50 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_4.aspx
21Khách vãng lai04:51:03 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8378
22Khách vãng lai04:42:28 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18544
23Khách vãng lai04:32:32 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai03:57:50 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai02:52:52 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
26Khách vãng lai02:32:13 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_3.aspx
27Khách vãng lai02:06:28 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
28Khách vãng lai01:21:20 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
29Khách vãng lai01:03:19 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/default.aspx
30Khách vãng lai00:54:36 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai00:40:23 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
32Khách vãng lai00:22:07 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=306
33Khách vãng lai00:11:44 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18589
18 1 2019