PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI DƯƠNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai16:33:23 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai16:27:34 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai16:26:41 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
4Khách vãng lai16:26:29 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/default.aspx
5Khách vãng lai16:26:21 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
6Khách vãng lai16:26:11 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai16:26:04 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai16:25:04 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
9Khách vãng lai16:16:42 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13530
10Khách vãng lai16:01:50 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai15:08:26 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKC-01983
12Khách vãng lai14:34:54 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
13Khách vãng lai13:27:57 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18654
14Khách vãng lai13:23:53 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai13:01:08 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai12:46:16 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
17Khách vãng lai12:41:03 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8380
18Khách vãng lai12:08:34 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
19Khách vãng lai11:52:59 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
20Khách vãng lai11:28:25 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
21Khách vãng lai11:04:23 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
22Khách vãng lai10:51:12 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
23Khách vãng lai10:38:53 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18656
24Khách vãng lai10:37:34 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16770
25Khách vãng lai10:13:05 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8081
26Khách vãng lai09:59:01 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13533
27Khách vãng lai09:51:51 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9975
28Khách vãng lai09:37:52 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13534
29Khách vãng lai09:20:39 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai09:16:59 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
31Khách vãng lai09:13:09 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18595
32Khách vãng lai08:23:13 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKC-01982
33Khách vãng lai08:19:01 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9637
34Khách vãng lai08:09:48 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16770
35Khách vãng lai07:38:29 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16773
36Khách vãng lai07:33:48 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
37Khách vãng lai07:27:16 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
38Khách vãng lai07:17:59 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
39Khách vãng lai07:05:26 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
40Khách vãng lai07:00:46 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8383
41Khách vãng lai06:53:48 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
42Khách vãng lai06:33:52 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
43Khách vãng lai06:20:17 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
44Khách vãng lai06:20:16 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
45Khách vãng lai06:20:15 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
46Khách vãng lai06:20:12 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
47Khách vãng lai06:20:00 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
48Khách vãng lai06:19:56 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
49Khách vãng lai06:19:53 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
50Khách vãng lai06:19:46 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
51Khách vãng lai06:19:39 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai06:19:33 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/video.aspx
53Khách vãng lai06:19:33 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
54Khách vãng lai06:19:32 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
55Khách vãng lai06:19:31 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
56Khách vãng lai06:19:30 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
57Khách vãng lai06:19:29 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=379
58Khách vãng lai06:19:15 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
59Khách vãng lai06:19:14 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/login.aspx
60Khách vãng lai06:19:08 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
61Khách vãng lai06:19:00 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
62Khách vãng lai06:18:58 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
63Khách vãng lai05:58:22 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
64Khách vãng lai05:41:51 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
65Khách vãng lai05:00:59 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
66Khách vãng lai04:54:47 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16773
67Khách vãng lai04:45:45 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01329
68Khách vãng lai04:39:03 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKC-01978
69Khách vãng lai04:37:45 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8381
70Khách vãng lai04:10:21 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=295
71Khách vãng lai03:55:55 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
72Khách vãng lai03:54:15 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
73Khách vãng lai03:46:20 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
74Khách vãng lai03:21:13 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
75Khách vãng lai03:20:50 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
76Khách vãng lai03:20:01 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9630
77Khách vãng lai03:02:36 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18660
78Khách vãng lai02:45:53 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
79Khách vãng lai02:41:11 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKC-01975
80Khách vãng lai02:37:12 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16770
81Khách vãng lai02:23:29 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18542
82Khách vãng lai02:08:02 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9975
83Khách vãng lai02:00:21 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9634
84Khách vãng lai01:38:42 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13531
85Khách vãng lai01:36:38 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9633
86Khách vãng lai00:57:12 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
87Khách vãng lai00:50:24 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
88Khách vãng lai00:50:09 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
89Khách vãng lai00:41:38 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=390
90Khách vãng lai00:22:14 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
91Khách vãng lai00:18:23 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9635
92Khách vãng lai00:08:01 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9632
17 11 2018