PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI DƯƠNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai05:55:22
2Khách vãng lai05:50:11
3Khách vãng lai05:47:36
4Khách vãng lai05:47:27
5Khách vãng lai05:46:57
6Khách vãng lai05:46:45
7Khách vãng lai05:46:17
8Khách vãng lai05:45:02
9Khách vãng lai05:32:22
10Khách vãng lai04:54:27
11Khách vãng lai04:50:43
12Khách vãng lai04:24:26
13Khách vãng lai04:24:24
14Khách vãng lai04:24:22
15Khách vãng lai03:47:57
16Khách vãng lai03:16:45
17Khách vãng lai02:24:05
18Khách vãng lai00:09:44
16 9 2019